Balustrady z inoxu w Sędziszowie Małopolskim?

Jeśli potrzebujesz to zapraszamy do kontaktu!

 

Sędziszów Małopolski – miasto położone w południowej części Polski, na zachodzie województwa podkarpackiego, w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Przez miejscowość, leżącą na granicy dwóch krain geograficznych – Karpat i Kotliny Sandomierskiej – przepływają 3 potoki. W Sędziszowie znajduje siedziba władz gminy. Miasto uzyskało prawa miejskie w 1483 roku. Obecnie jest zamieszkiwane przez 7,5 tysiąca ludzi, natomiast powierzchnia miasta wynosi 10,43 km².
W mieście funkcjonują 3 główne zakłady przemysłowe: PZL Sędziszów – produkcja różnego rodzaju filtrów, Paged-Rzeszowskie Fabryki Mebli – produkcja mebli oraz Hispano-Suizo Polska – produkcja części do silników samolotowych.

Sędziszów jest położony nieopodal ważnych szlaków komunikacyjnych, które stanowią ważny element infrastruktury transportowej kraju. Na południe od miasta przebiega droga krajowa DK 94, natomiast na północ – autostrada A4. W Sędziszowie znajduje się też stacja kolejowa, przez którą biegnie ważny trakt komunikacji kolejowej: linia kolejowa E 30 (Kraków – Rzeszów – Przemyśl aż do granicy z Ukraina w Medyce).

Sędziszów to miasto, w którym możemy znaleźć także kilka zabytków. Znakomita większość z nich to budowle o charakterze kultu religijnego: cmentarz żydowski, kaplica cmentarna, kościół i klasztor oo. Kapucynów, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pozostałe cenne budowle to m.in. ratusz i ruiny koszar.